ANAIS MALI BY BENNY HORNE

anais-mali-benny-horne-vogue-spain-april-2016-1 anais-mali-benny-horne-vogue-spain-april-2016-2 anais-mali-benny-horne-vogue-spain-april-2016-3 anais-mali-benny-horne-vogue-spain-april-2016-4 anais-mali-benny-horne-vogue-spain-april-2016-5

Anais Mali by Benny Horne for Vogue Spain April 2016. Styled by Sara Fernandez. Hair by Mark Hampton. Emi Kaneko.11